postheadericon Budowanie zespołu pracowniczego

Zespół pracowniczy to podstawowy element funkcjonowania każdej firmy. Od jego składu zależy powodzenie większości, a może nawet wszystkich przedsięwzięć, które są w niej realizowane. Podstawą jest dobra atmosfera, która pozwoli uniknąć lub zniwelować powstające w pracy problemy i konflikty. Jak w takim razie zbudować taki dobrze funkcjonujący zespół? Bez wątpienia ważna jest odpowiednia motywacja.

Nad zbudowaniem dobrego zespołu pracowniczego należy pracować od samego początku, czyli już na etapie rekrutacji pracowników, podczas której przyszli pracownicy powinni poznać funkcjonujący w firmie system ocen pracowniczych, profile kompetencyjne pasujące do konkretnych stanowisk funkcjonujących w firmie i możliwości rozwoju zawodowego.Niestety etap rekrutacji to także najlepszy moment na uświadomienie przyszłym pracownikom jakie w firmie panują zwyczaje dotyczące zwalnia pracowników. Pomimo tego, że jest to temat trudny, a w związku z tym bardzo często jest pomijany, trzeba pamiętać, że nie warto robić z niego tematu tabu.

Idealny zespół pracowniczy powinien cechować się:

  1. Organizowaniem działań zmierzających do realizacji wspólnego celu;
  2. Współpartnerstwem;
  3. Zbiorową odpowiedzialnością za rezultaty pracy;

Praca zespołowa ma mnóstwo zalet, wśród nich warto zwrócić uwagę na:

  1. Działanie, które pozwala uzyskać lepsze rezultaty niż praca jednostek;
  2. Podniesienie wydajności pracy;
  3. Stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesach zespołu;
  4. Zmniejszanie poczucia zależności od przełożonych;
  5. Wzmacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu;
  6. Umożliwienie dokonania korzystnego podziału pracy;

Z perspektywy budowania zespołu pracowniczego, niezmiernie ważny jest HR. Jego rola jest podwójna, ponieważ nie tylko wspiera zespół w jego rozwoju, czyli organizuje szkolenia, pomaga w rekrutacji i odpowiednio dobranej motywacji pracowników, ale również sprawuje pieczę nad elementem zdecydowanie mniej spektakularnym, ale bardzo ważnym- czyli rozliczaniem kadr i płac.

Twardy hr, czyli zadania obejmujące wszelkiego rodzaju rozliczenia, coraz częściej powierzane są firmą zewnętrznym. Outsourcing, który zawitał do Europy dość niedawno, stopniowo również i w Polsce zaczyna zyskiwać swoich zwolenników.

Próbując zamknąć tworzenie dobrego zespołu pracowniczego w jednym zdaniu, należy podsumować to w następujący sposób: warunkiem skutecznej pracy jest nastawienie wszystkich pracowników na współpracę i osiąganie wspólnego celu.